Visi, Misi dan Nilai Teras

Heading

Heading

Visi

Takaful IKHLAS adalah penyedia Takaful pilihan yang berteraskan kepada prinsip-prinsip Islam.

Misi

Untuk menyediakan penyelesaian kewangan Islam yang bernilai dan integriti.

Nilai Teras (IQRA)

1. Nilai IKHLAS (Fatanah, Amanah, Siddiq, Tabligh)
Standard etika dan moral tertinggi memerlukan kami menjadi ikhlas dan jujur dalam urusan kami. Ini bermakna menjadi telus dan mengambil tanggungjawab. Ia bererti mengotakan apa yang kami kata dan memenuhi tanggungjawab kami.

2. Kualiti (Warga, Sistem, Strategi, Jualan)
Kawalan kualiti menyeluruh bagi produk dan perkhidmatan kami selain pengurusan kualiti total memastikan kami memberikan produk dan perkhidmatan terbaik kepada para pelanggan

3. Dipacu Hasil (Jiwa dan Semangat)
Kami cuba untuk melampaui jangkaan pelanggan, bukan sekadar memenuhi standard ataupun sasaran.

4. Sikap (Penetapan Minda yang Betul)
Kami mengekalkan penetapan minda yang betul bagi mencapai kejayaan dalam memberikan penyelesaian kewangan Islam bernilai tambah kepada para pelanggan kami.

Dasar Kualiti

Melakukan proses peningkatan berterusan yang menyatukan Takaful IKHLAS dalam komitmennya ke arah budaya kualiti melalui:

  • Kepimpinan yang Memberi Inspirasi
  • Kerja Berkumpulan
  • Profesionalisme
  • Penerapan Nilai Islam

Heading

Heading