Rukun 1 : Takaful Dapat Diakses

Heading

Heading

RUKUN 1

TAKAFUL DAPAT DIAKSES

Penerangan

Kami menawarkan model keterlibatan aktif yang dapat disedari oleh pelanggan.

 • Pilihan berbilang saluran & capaian kepada pembelian dan pertanyaan.
 • Di mana dan bagaimana menyediakan maklum balas, cadangan dan aduan.

Jangkaan

Keterlibatan Yang Lebih Baik & Perkhidmatan Yang Dipertingkatkan

N0.

KOMITMEN

TAHAP PERKHIDMATAN

1.1

 

 

Kami akan menjadikan produk insurans dan takaful dapat diakses dengan mudah melalui pelbagai saluran, secara fizikal dan maya, bagi mendapatkan maklumat, membeli atau membuat pertanyaan.

 1. Pelanggan disediakan dengan saluran dalam talian www.eikhlas.com.my bagi membuat langganan dalam talian untuk produk motor dan bukan motor tertentu.

 2. Penawaran produk kami dapat diakses dengan mudah melalui pelbagai saluran, secara fizikal dan maya.
  • Pengesan Ejen Keluarga
  • Pengesan Ejen Am 
  • Rangkaian Cawangan 
  Untuk pengalaman layan diri baru, kami menyediakan platform akaun pelanggan dalam talian yang dikenali sebagai OCA https://oca.eikhlas.com.my/oca/

 3. Kami komited bagi menyediakan perkhidmatan yang efektif dan efisien dalam menangani pertanyaan dan aduan. Anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran ini:

1.2

Kami akan mendapatkan maklum balas, cadangan atau aduan secara aktif mengenai cara kami dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan.

 1. Kami komited bagi menyediakan perkhidmatan yang efektif dan efisien dalam menangani pertanyaan dan aduan. Anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran ini:
  • Talian Umum : 03-27239999
  • Pusat Panggilan Pelanggan : 03-27239696
  • Faks : 03-27239998
  • E-mel: ikhlascare@takaful-ikhlas.com.my
  • Aduan : complaints@takaful-ikhlas.com.my
  • Laman Web Korporat : www.takaful-ikhlas.com.my
  • Facebook : https://www.facebook.com/TakafulIkhlas/
  • Surat-menyurat : Pengurusan Perhubungan Pelanggan
   Takaful Ikhlas Berhad
   Tower 11A, Avenue 5,
   Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi,
   59200 Kuala Lumpur
 2. Lebih banyak saluran akan disediakan untuk para pelanggan mendekati kami di masa depan.

 

Heading

Heading