Mengenai Kami

Heading

Heading

Takaful Ikhlas Bhd (Takaful IKHLAS) telah diperbadankan pada 18 September 2002 dan merupakan anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad. Pada 5 Mei 2014, Syarikat menukar statusnya menjadi syarikat awam, Takaful Ikhlas Berhad. Syarikat terlibat terutamanya dalam penyediaan perkhidmatan perlindungan kewangan Islam yang berlandaskan prinsip dan hukum Syariah. Takaful IKHLAS telah mengukuhkan kehadirannya dalam penyediaan perkhidmatan perlindungan kewangan Islam berasaskan sistem takaful yang meletakkan penekanan kepada semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama para peserta. Objektif Takaful IKHLAS adalah untuk menjadi penyedia perkhidmatan perlindungan kewangan Islam dan ia membuat usaha bersepadu untuk mencapai cita-cita ini.

Lebih daripada 2 juta individu dan syarikat telah meletakkan kepercayaan mereka di dalam Syarikat dan menjadi pemegang perakuan (peserta). Komitmen Takaful IKHLAS dan pematuhan kepada nilai-nilai yang dihargai, ditambah pula dengan penggunaan teknologi canggih dalam menjalankan perniagaannya, telah menguatkan lagi reputasi Syarikat atas pendekatan dan penyediaan perkhidmatan yang beretika itu.

Syarikat menawarkan individu dan perusahaan komersial yang menyeluruh Pelan Takaful Am dan Riders Keluarga, Kumpulan dan, dengan lebih banyak dirancang dalam masa terdekat. Saluran perkhidmatan terdiri daripada mereka yang berpengetahuan tinggi dan terlatih orang yang nombor lebih daripada 5,000 orang wakil agensi, broker, institusi kewangan, pemegang francais kenderaan bermotor, koperasi dan badan-badan Islam.

Takaful IKHLAS mempunyai 13 pejabat wilayah yang beroperasi di Kuala Lumpur, Selangor, Kelantan, Johor, Kedah, Sarawak, Melaka, Sabah, Pahang, Perak, Terengganu, Putrajaya dan Negeri Sembilan.  Pejabat Korporat Takaful IKHLAS pula terletak di Bangsar South, Kuala Lumpur.

Takaful Ikhlas Berhad didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia.

Heading

Heading