Lembaga Pengarah

Heading

Heading

Takaful Ikhlas Family Berhad
Takaful Ikhlas General Berhad

img

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif

DATUK JOHAR CHE MAT, berumur enam puluh lima (65) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif sejak 3 Januari 2019. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya pada tahun 1975. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh empat tahun (34) tahun dalam industri perbankan. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1975 sebagai Pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 1976, beliau menyertai Malayan Banking Berhad (“Maybank”) dan telah berkhidmat dalam pelbagai bahagian termasuk jawatan-jawatan utama sebagai Pengurus/Pengurus Kanan merangkumi transaksi perbankan (operasi), kewangan runcit, pemasaran runcit dan perbankan swasta. Bermula dari tahun 1993 hingga 1995, beliau dilantik sebagai Pengurus Serantau bagi cawangan Maybank di Selangor dan Negeri Sembilan. Pada tahun 1996, beliau dilantik sebagai Pengurus Besar, Bahagian Perbankan Komersial dan kemudiannya berkhidmat sebagai Pengurus Besar Kanan, Perbankan Korporat dan Bahagian Perbankan Perusahaan pada tahun 2000. Pada tahun 2002, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif Kanan, Perkhidmatan Kewangan Runcit dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Maybank dari tahun 2006 sehingga tahun 2010. Pada tahun 2012, beliau diberi jawatan sebagai wakil Lembaga Pengarah bagi Amanah Raya Berhad. Juga merupakan Pengarah di MNRB Holdings Berhad, Rural Capital Berhad, MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) dan Dagang NeXchange Berhad. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah di Takaful Ikhlas General Berhad pada 30 November 2018.

Mohd Din Merican

Pengarah Eksekutif

Mohd Din Merican

Pengarah Eksekutif

MOHD DIN MERICAN,  Lelaki, warganegara Malaysia, Pengarah sejak syarikat ditubuhkan. Beliau kemudiannya ditetapkan semula sebagai Pengarah Eksekutif berkuatkuasa 30 November 2018. Beliau juga adalah Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MNRB Holdings Berhad (MNRB). Beliau merupakan ahli Jawatankuasa Pelaburan. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Beliau adalah Ahli Bersekutu Institut Insurans Malaysia (AMII) sejak tahun 1991. Beliau mempunyai pengalaman selama lebih tiga puluh (30) tahun dalam industri insurans dan telah memegang jawatan pengurusan utama dalam pelbagai syarikat insurans, pembrokeran insurans dan firma reinsurans termasuk Pegawai Utama & Pengurus Besar SCOR Switzerland Ltd (Converium Ltd), Cawangan Labuan. Sebelum menyertai MNRB, beliau adalah Ketua Pegawai Operasi Maybank Ageas Holdings Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa Insurance Berhad. Beliau pernah menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Insurans Kebangsaan Malaysia dan Presiden Persatuan Insurans Hayat Malaysia. Beliau juga merupakan Pengarah Malaysian Reinsurance Berhad, Takaful Ikhlas Family Berhad (Takaful IKHLAS Family), Sinar Seroja Berhad Labuan Reinsurance (L) Ltd., Malaysian Re (Dubai) Ltd., dan Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful IKHLAS Family dari 23 November 2018 sehingga 1 September 2020.

George Oommen

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

GEORGE OOMMEN, berumur enam puluh lima (65) tahun, Lelaki, warganegra Malaysia. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Mei 2018. Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pelaburan serta ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Imbuhan. Beliau adalah Akauntan Bertauliah dengan Institut Akauntan Malaysia. Beliau juga merupakan Akauntan yang disahkan oleh Persatuan Akauntan Bertauliah United Kingdom dan Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh enam (36) tahun dalam industri insurans. Beliau memulakan karier pada tahun 1981 apabila menyertai American International Assurance Company Ltd sebagai Akauntan. Pada tahun 1999, beliau menyertai AIG Lippo Life Insurance Company, Indonesia sebagai Naib Presiden-Pengarah. Beliau kemudian menyertai Tata AIG Life Insurance Company, India, pada tahun 2001, sebagai Pengarah Urusan. Menyertai ACE INA Holdings Inc, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif pada tahun 2001. Pada tahun 2003, beliau menyertai ACE Life, Kaherah, Mesir sebagai Pengerusi / Pengarah Urusan. Pada tahun 2005, beliau menyertai Pejabat Perwakilan ACE India, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif. Pada tahun 2006, beliau menyertai Signtech International Sdn Bhd sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau kemudiannya menyertai Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (DIFC), UAE pada tahun 2007 di mana beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif, Pembangunan Perniagaan. Pada tahun 2010, beliau menyertai Assicurazioni Generali S.p.A MENA Dubai, UAE sebagai Ketua Pegawai Eksekutif & Ketua Perwakilan. Juga merupakan Pengarah MNRB Holdings Berhad dan Malaysian Re (Dubai) Ltd. Pada 30 November 2018, beliau dilantik sebagai Pengarah di Takaful Ikhlas General Berhad.

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif

DATUK JOHAR CHE MAT, berumur enam puluh lima (65) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif sejak 30 November 2018. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya pada tahun 1975. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh empat tahun (34) tahun dalam industri perbankan. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1975 sebagai Pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 1976, beliau menyertai Malayan Banking Berhad (“Maybank”) dan telah berkhidmat dalam pelbagai bahagian termasuk jawatan-jawatan utama sebagai Pengurus/Pengurus Kanan merangkumi transaksi perbankan (operasi), kewangan runcit, pemasaran runcit dan perbankan swasta. Bermula dari tahun 1993 hingga 1995, beliau dilantik sebagai Pengurus Serantau bagi cawangan Maybank di Selangor dan Negeri Sembilan. Pada tahun 1996, beliau dilantik sebagai Pengurus Besar, Bahagian Perbankan Komersial dan kemudiannya berkhidmat sebagai Pengurus Besar Kanan, Perbankan Korporat dan Bahagian Perbankan Perusahaan pada tahun 2000. Pada tahun 2002, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif Kanan, Perkhidmatan Kewangan Runcit dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Maybank dari tahun 2006 sehingga tahun 2010. Pada tahun 2012, beliau diberi jawatan sebagai wakil Lembaga Pengarah bagi Amanah Raya Berhad. Juga merupakan Pengarah di MNRB Holdings Berhad, Rural Capital Berhad, GETS Global Berhad, MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) and Dagang NeXchange Berhad.

Mohd Din Merican

Pengarah Eksekutif

Mohd Din Merican

Pengarah Eksekutif

MOHD DIN MERICAN,  Lelaki, warganegara Malaysia, Pengarah sejak syarikat ditubuhkan. Beliau kemudiannya ditetapkan semula sebagai Pengarah Eksekutif berkuatkuasa 30 November 2018. Beliau juga adalah Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MNRB Holdings Berhad (MNRB). Beliau merupakan ahli Jawatankuasa Pelaburan. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Beliau adalah Ahli Bersekutu Institut Insurans Malaysia (AMII) sejak tahun 1991. Beliau mempunyai pengalaman selama lebih tiga puluh (30) tahun dalam industri insurans dan telah memegang jawatan pengurusan utama dalam pelbagai syarikat insurans, pembrokeran insurans dan firma reinsurans termasuk Pegawai Utama & Pengurus Besar SCOR Switzerland Ltd (Converium Ltd), Cawangan Labuan. Sebelum menyertai MNRB, beliau adalah Ketua Pegawai Operasi Maybank Ageas Holdings Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa Insurance Berhad. Beliau pernah menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Insurans Kebangsaan Malaysia dan Presiden Persatuan Insurans Hayat Malaysia. Beliau juga merupakan Pengarah Malaysian Reinsurance Berhad, Takaful Ikhlas Family Berhad (Takaful IKHLAS Family), Sinar Seroja Berhad Labuan Reinsurance (L) Ltd., Malaysian Re (Dubai) Ltd., dan Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful IKHLAS Family dari 23 November 2018 sehingga 1 September 2020.

Rosinah Mohd Salleh

Pengarah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Rosinah Mohd Salleh

Pengarah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

ROSINAH MOHD SALLEH, berumur empat puluh sembilan (49) tahun, Perempuan, warganegara Malaysia, Pengarah sejak syarikat ditubuhkan. Beliau kemudiannya dilantik semula sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif semenjak 30 November 2018. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari University of Kent di Canterbury, England pada tahun 1992 dan diterima sebagai Barrister-at-Law di Lincoln Inn pada 1993. Pada tahun 2000, beliau memperolehi Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Industri Antarabangsa) dari Universiti of Applied Sciences, Esslingen, Jerman. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1994 apabila beliau menyertai Nik Saghir & Ismail, sebuah firma undang-undang korporat sebagai Peguam Korporat. Pada tahun 2001, beliau menyertai RHB Banking Group sebagai Pengurus Undang-Undang. Pada tahun 2004, beliau menyertai Ng & Shum, sebuah firma undang-undang di Guangzhou, China sebagai Peguam. Pada tahun 2007, beliau menyertai Azmi & Associates, sebuah firma undang-undang korporat di Kuala Lumpur sebagai Peguam Kanan. Pada tahun 2011, beliau menyertai TUV Rheinland Jepun Ltd di Yokohama, Jepun sebagai Penyelaras di Jabatan Pensijilan Produk. Dari 2012 sehingga kini, beliau merupakan Rakan Kongsi di Azmi & Associates di Kuala Lumpur. Juga merupakan Pengarah di MNRB Holdings Berhad dan Pelaburan Hartanah Nasional Berhad.

Datuk Haji Nik Moustpha Haji Nik Hassan

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Haji Nik Moustpha Haji Nik Hassan

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

DATUK HAJI NIK MOUSTPHA HAJI NIK HASSAN, berumur enam puluh lima (65) tahun, Lelaki, warganegara Malaysia, Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Mac 2016. Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Imbuhan. Memperoleh Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari Ohio University, Ohio, Amerika Syarikat pada tahun 1977 dan Sarjana Pentadbiran (Ekonomi) dari Ohio University pada tahun 1978. Beliau menyertai Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Tani Universiti Pertanian Malaysia sebagai pensyarah pada tahun 1979. Pada tahun 1989 beliau menyertai Fakulti Ekonomi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau juga dilantik sebagai Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UIAM dari 1987 hingga 1989. Beliau juga merupakan Visiting Fellow di Pusat Pengajian Islam Oxford, Universiti Oxford, United Kingdom untuk satu tahun akademik. Beliau kemudiannya menyambung perkhidmatan sebagai Dekan Fakulti Pengajian Siswazah di UIAM pada tahun 1992. Beliau juga menyertai Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) pada tahun 1993 dan telah memegang pelbagai jawatan sebelum bersara sebagai Ketua Pengarah IKIM pada tahun 2015. Ahli Jawatankuasa Shariah di Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulunya dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad) sejak Disember 2002 dan Sinar Seroja Berhad (dahulunya dikenali sebagai MNRB Retakaful Berhad) sejak April 2012 hingga pembubarannya pada 2 November 2015. Pada 2 November 2015, beliau dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Shariah Kumpulan MNRB Holdings Berhad. Beliau juga merupakan Pengarah di Chemical Company Malaysia Berhad. Pada 30 November 2018, beliau dilantik sebagai Pengarah di Takaful Ikhlas General Berhad. 

George Oommen

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

GEORGE OOMMEN, berumur enam puluh lima (65) tahun, Lelaki, warganegra Malaysia. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Mei 2018. Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pelaburan serta ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Imbuhan. Beliau adalah Akauntan Bertauliah dengan Institut Akauntan Malaysia. Beliau juga merupakan Akauntan yang disahkan oleh Persatuan Akauntan Bertauliah United Kingdom dan Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh enam (36) tahun dalam industri insurans. Beliau memulakan karier pada tahun 1981 apabila menyertai American International Assurance Company Ltd sebagai Akauntan. Pada tahun 1999, beliau menyertai AIG Lippo Life Insurance Company, Indonesia sebagai Naib Presiden-Pengarah. Beliau kemudian menyertai Tata AIG Life Insurance Company, India, pada tahun 2001, sebagai Pengarah Urusan. Menyertai ACE INA Holdings Inc, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif pada tahun 2001. Pada tahun 2003, beliau menyertai ACE Life, Kaherah, Mesir sebagai Pengerusi / Pengarah Urusan. Pada tahun 2005, beliau menyertai Pejabat Perwakilan ACE India, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif. Pada tahun 2006, beliau menyertai Signtech International Sdn Bhd sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau kemudiannya menyertai Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (DIFC), UAE pada tahun 2007 di mana beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif, Pembangunan Perniagaan. Pada tahun 2010, beliau menyertai Assicurazioni Generali S.p.A MENA Dubai, UAE sebagai Ketua Pegawai Eksekutif & Ketua Perwakilan. Juga merupakan Pengarah MNRB Holdings Berhad dan Malaysian Re (Dubai) Ltd. Pada 30 November 2018, beliau dilantik sebagai Pengarah di Takaful Ikhlas General Berhad.

Heading

Heading