Kumpulan Pengurusan Kanan

Heading

Heading

Takaful Ikhlas Family Berhad
Takaful Ikhlas General Berhad

Nor Azman Zainal

Nor Azman Zainal

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad

Nor Azman Zainal

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari dari City University, London dan mempunyai pengalaman lebih daripada 23 tahun bersama beberapa institusi kewangan multinasional seperti HSBC, Prudential PLC, AIA and ING (Aetna Universal Life).

Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, Prudential BSN Takaful Berhad.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 1 September 2020.

Nazrul Hisham Abdul Hamid

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi

Nazrul Hisham Abdul Hamid

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi

Berkelulusan Ijazah Perakaunan dan Kewangan dari University of Hull, United Kingdom dan Sarjana Perniagaan dan Pentadbiran dari Universiti Teknologi Mara (UiTM). Beliau juga merupakan ahli Bertauliah dari Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIAM) dan mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman yang luas dalam pelbagai industri dan syarikat awam tersenarai yang memegang jawatan pengurusan kanan.

Penglibatan beliau dalam industri takaful bermula pada Jun 2007, di mana beliau telah dilantik sebagai Ketua Juruaudit Dalaman / Pengurus Besar Kumpulan bagi Syarikat Takaful Malaysia Bhd. Beliau telah secara agresif terlibat dalam menyusun semula proses perniagaan, pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman Syarikat.  Beliau kemudian dilantik sebagai Pengurus Besar Operasi yang bertanggungjawab menguruskan pengunderaitan, Retakaful, Sijil Pemprosesan, Tuntutan, Perkhidmatan Pelanggan dan Operasi Cawangan.  Beliau dilantik sebagai “Authorised Representative Officer” pada 1 Julai 2018. Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 9 Jun 2014 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan.

Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Takaful Ikhlas Berhad berkuatkuasa 23 November 2018 dan seterusnya telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Wan Rosli Shaharuddin Wan Yaacob

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial

Wan Rosli Shaharuddin Wan Yaacob

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial

Memiliki Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari United States International University (USIU) San Diego (1987) dan Sarjana Muda Sains (Pentadbiran Perniagaan) pada tahun 1987.

Beliau mempunyai 18 tahun pengalaman dalam industri insurans, bermula dengan The People’s Insurance Co. (M) Bhd (Bahagian Perkhidmatan Teknikal), Malaysia National Insurance Berhad (Jabatan Pengurusan Kualiti Menyeluruh) dan AMI Insurans Bhd (Jabatan Audit Dalaman). Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat dengan Bank Negara Malaysia di Jabatan Pemeriksaan Insurans. Beliau merupakan Ahli Jawatankuasa Kecil Motor PIAM (2001-2002).

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada Oktober 2002 sebagai Pengurus Kanan, Perancangan Korporat dan Projek. Beliau memegang pelbagai tanggungjawab yang semakin meningkat, termasuk Naib Presiden (Ketua Takaful), Naib Presiden (Pembangunan Perniagaan Agensi) dan Naib Presiden Kanan (Pembangunan Perniagaan Agensi). Pada tahun 2015, beliau dilantik sebagai Ketua Pegawai Komersial, Keluarga.

Beliau kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Cheah Sze Chuen

Naib Presiden Kanan & Ketua Perkhidmatan Aktuari

Cheah Sze Chuen

Naib Presiden Kanan & Ketua Perkhidmatan Aktuari

Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari daripada Cass Business School, London. Beliau berpengalaman sebagai Aktuari di Legal and General Assurance Society (Syarikat di United Kingdom) sekitar 2008 hingga 2015 dalam pelbagai peranan termasuk penilaian dan penetapan harga dan beliau merupakan “Fellow di Institute of Actuaries dari Institute and Faculty of Actuaries”.

Penglibatannya yang meluas dalam industri takaful bermula pada bulan Januari 2015, setelah beliau kembali ke Malaysia bagi mengendali Pengurusan Risiko Kewangan di salah sebuah pengendali Takaful tempatan.

Beliau kemudian dilantik sebagai Ketua Pengurusan Risiko di mana beliau mengetuai pasukan bahagian risiko bagi meningkatkan kualiti kawalan dan kesedaran risiko dalam Syarikat, serta meningkatkan keupayaan pasukan pengurusan risiko untuk memberikan sokongan yang sewajarnya untuk inisiatif perniagaan.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 25 September 2017 sebagai Ketua Perkhidmatan Aktuari dan kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Perkhidmatan Aktuari Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Sharifah Zarina Syed Osman

Naib Presiden Kanan & Penentuan Harga Aktuari (Actuarial Pricing) & Pembangunan Produk

Sharifah Zarina Syed Osman

Naib Presiden Kanan & Penentuan Harga Aktuari (Actuarial Pricing) & Pembangunan Produk

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari dari Roosevelt University Chicago dan Sarjana Sains dalam Sains Aktuari dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Beliau juga merupakan seorang Ahli Bersekutu (Associate) di Persatuan Aktuari Amerika Syarikat. Kerjaya beliau bermula sebagai pengunderait perubatan selama 2 tahun dan kemudiannya beralih ke bidang Aktuari. Beliau mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam pengurusan berkaitan Aktuari di dalam industri Takaful Keluarga dan Insurans Hayat.

Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Berhad, beliau merupakan Naib Presiden Penentuan Harga Aktuari (Actuarial Pricing)di Zurich Malaysia, bertanggungjawab untuk pengurusan penetapan kadar caruman dan premium bagi Zurich Takaful dan Zurich Insurans. Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 2 Julai 2018 dan kini adalah Naib Presiden Kanan Penentuan Harga Aktuari dan Pembangunan Produk Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuat kuasa 30 November 2018.

Fauziah Md Hasan

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Fauziah Md Hasan

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Akauntan Bertauliah Awam, memperolehi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperolehi lebih 20 tahun pengalaman pekerjaan dalam pelbagai fungsi perakaunan dan pengurusan kewangan dalam industri insurans dan takaful. Beliau memulakan kerjaya beliau di Ernst & Young selepas pengijazahan, di mana beliau menghabiskan 3 tahun bekerja sebagai Juruaudit. Beliau telah menyertai Talasco Insurance Sdn. Bhd (Talasco) sebagai Eksekutif dan kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Penolong Pengurus Besar, Kewangan. Pengalaman kerja beliau dengan Talasco adalah selama 9 tahun.

Kerjaya beliau di industri Takaful bermula apabila beliau menyertai Takaful Nasional Bhd (Takaful Nasional) di mana beliau berkhidmat selama 6 tahun. Beliau menyertainya sebagai Pengurus, Kawalan Kredit dan kemudiannya dinaikkan pangkat kepada Naib Presiden, Akaun Korporat. Selepas penggabungan antara Takaful Nasional dan Maybank Takaful, beliau dipertanggungjawabkan untuk menyelia Jabatan Kewangan kedua-dua entiti.

Sebelum menyertai Takaful IKHLAS pada 3hb Ogos 2008, beliau pernah berkhidmat sebagai Penolong Pengurus Besar, Kewangan di Syarikat Takaful Malaysia Bhd. Beliau menyertai Takaful IKHLAS sebagai Penolong Naib Presiden, Akaun & Kewangan. Jawatan beliau kemudiannya ditukar kepada Naib Presiden dan Ketua, Kewangan – Am pada 1 Februari 2010. Beliau dilantik sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan berkuatkuasa 1 November 2013.

Beliau kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Lee Kok Seong

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi

Lee Kok Seong

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi

Berkelulusan Sarjana Sains Strategik Teknologi Maklumat Perniagaan dari University of Portsmouth, United Kingdom pada tahun 2008. Beliau mempunyai lebih 27 tahun pengalaman bekerja dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi di mana 18 tahun pengalaman adalah dari industri insurans konvensional dan takaful.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 11 Ogos 2015 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi. Beliau kini dipertanggungjawabkan untuk memimpin Sistem & Perkhidmatan Maklumat untuk memberikan Perkhidmatan Teknologi yang dinamik dan efisyen untuk menyokong pembangunan penyelesaian yang sejajar dengan strategi perniagaan Takaful Ikhlas Berhad.

Beliau kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Ikhtar Ismail

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Pemasaran

Ikhtar Ismail

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Pemasaran

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari dari London School of Economics and Political Sciences. Kerjaya beliau bermula sebagai seorang Pelatih Pengurusan sebelum beralih ke bidang Aktuari. Beliau mempunyai lebih dari 20 tahun pengalaman bekerja dalam industri Takaful Keluarga, Takaful Am, Retakaful dan Insurans Hayat dan meliputi banyak bidang seperti aktuari, pembangunan produk, pemasaran, pengurusan pelanggan, pengurusan projek dan operasi insurans / takaful.

Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad, beliau adalah Pengarah, Pembangunan Produk untuk Prudential BSN Takaful Berhad. Beliau menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad pada 26 Ogos 2019 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Pemasaran.

Eddy Azly Abidin

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan

Eddy Azly Abidin

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan

Berkelulusan “Associateship of Chartered Insurance Institute” dari The Chartered Insurance Institute, United Kingdom dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti of Glasgow, Scotland. Beliau adalah penginsurans bertauliah dan mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman luas dalam pengunderaitan insurans am dan operasi di pelbagai bidang di dalam industri insurans termasuk 19 tahun pengalaman berkhidmat dengan sebuah anak syarikat awam yang tersenarai. Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Berhad, beliau merupakan Pengurus Besar, Divisyen Pengunderaitan di Lonpac Insurance Bhd.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 April 2016 sebagai Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Operasi Perniagaan – Am.  Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Am Berhad.

Jeffry Shah Abdul Wahab

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial

Jeffry Shah Abdul Wahab

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial

Jeffry Shah memulakan kerjayanya pada tahun 1996 dengan Sime Insurance Brokers Sdn Bhd. Beliau memiliki lebih 20 tahun pengalaman kerjaya dalam kedua-dua industri konvensional dan takaful di Malaysia. Sebelum menyandang jawatan sekarang, beliau telah berkhidmat dengan Hong Leong MSIG Takaful Berhad sebagai Pengurus Besar, Perniagaan Takaful Am di mana beliau bertanggungjawab dalam menguruskan keseluruhan pembangunan dan operasi perniagaan Takaful Am.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 Ogos 2016 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial - Am. Tanggungjawab utama beliau adalah untuk meningkatkan pertumbuhan Takaful IKHLAS dalam kedua-dua perniagaan Korporat & Runcit dan menyelia semua strategi pemasaran Takaful Am ke arah mencapai visi korporat Syarikat.

Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Komersial Takaful Ikhlas Am Berhad.

Ahmad Fariman Yunus

Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan

Ahmad Fariman Yunus

Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan

Berkelulusan Ijazah Sains Matematik (Kepujian) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman yang luas dalam pengunderaitan harta, kajian & pengurusan risiko, sistem pengunderaitan dan operasi. Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Berhad, beliau merupakan Pengarah - Pengunderaitan Teknikal di Lonpac Insurance Bhd.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 April 2016 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua, Pengunderaitan – Am.

Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan Takaful Ikhlas Am Berhad.

Heading

Heading