IKHLAS Flexi-EB

Heading

Heading

Ini merupakan Pelan Takaful Berkumpulan, yang diwujudkan untuk menyediakan perlindungan sekiranya berlaku Kematian, Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal (TPD), Perbelanjaan Kematian Mengejut, Penyakit Kritikal, Manfaat Hospital, dan Hilang Upaya Separa & Kekal – Akibat Kemalangan bagi ahli atau pekerja (peserta) dalam kumpulan yang diinsuranskan dalam tempoh sijil takaful berkuat kuasa beserta dengan elemen simpanan.

Heading

Heading